İntervertebral Disk

intervertebral disk veya bir başka deyişle intervertebral fibrokartilaj vertebral kolondaki (omurga) komşu iki vertebra (omurga kemiği) arasında yer alan yastıkçıklardır.

Bu yazımızda intervertebral disk nedirintervertebral disk bozukluğu, intervertebral disklerde dejenerasyon ne demek ve inververtebral diskler ile ilgili merak edilen tüm sorulara cevap vereceğiz.

İçindekiler;

intervertebral disk nedir

intervertebral diskler

İnvertebral diskler omurgayı, beyni ve diğer yapıları (yani sinirleri) koruyan, şok emici sistemi olarak işlev gören fibrokartilajöz yastıklardır. İntervert diskler, omurga kolonunun uzunluğunun dörtte birini oluşturur.

Atlas (C1), Eksen (C2) ve Coccyx arasında intervertebral disk yoktur. Omurgada bulundukları kısma göre şekil hacim ve kalınlık bakımından birbirinden farklılık göstermektedirler. Her intervertebral disk arasında bulunduğu vertebra kemiklerinin gövdelerinin eklem yüzüne uygun şekil alırlar. İntervertebral diskler en çok yükü lumbal bölgede en az yükü torakal bölgede taşıdığından dolayı en ince intervertebral diskler torakal bölgenin üst kısmında, en kalın olan intervertebral diskler lumbal bölgede bulunur.

İntervertebral diskler vasküler değildir (damar yoktur) gerekli besinleri vertebra korpusları ile arasında bulunan hyalin kartilaj son plaklardan difüzyon ile alır.

İntervertebral disk bazı vertebral harekete izin verir: ekstansiyon ve fleksiyon. Bireysel disk hareketi çok sınırlıdır – ancak birkaç disk güçlerini birleştirdiğinde önemli bir hareket mümkündür.

intervertebral disk yapısı

intervertebral disk

İntervertebral disk, anulus fibrosus ve nükleus pulposusdan oluşur.

Nucleus pulposus, vertebral diskin iç çekirdeğidir. Çekirdek, esas olarak sudan ve gevşek bir kolajen lifleri ağından oluşan jöleye benzer bir malzemeden oluşur.

Nucleus pulposusun elastik iç yapısı, vertebral diskin sıkıştırma ve burulma kuvvetlerine dayanmasına izin verir. Yaşla birlikte, vücudun diskleri dehidrate olur ve daha sert hale gelir ve diskin kompresyona (kuvvete) daha az uyum sağlamasına neden olur.

Annulus fibrosus, nükleus pulposusu çevreleyen intervertebral diskin sert dairesel dış kısmıdır. Annulus fibrosus omurga kemiklerini diskin üstünde ve altında güvenli bir şekilde tutan bir ligament fiber halkasından oluşur.

Annulus fibrosusu oluşturan halka şeklindeki lifler, jelatinimsi bir malzemeden oluşan nükleus pulposusu hidrolik olarak kapatmasıyla ve disklerarası ve disk üzerine uygulanan herhangi bir basınç ve kuvvetin eşit olarak dağıtılmasıyla diskten herniasyon veya sızıntı oluşmasını engellenmesini sağlarlar.

Her ne kadar annulus fibrosus ve nukleus pulposus; su, kollajen ve proteoglikanlardan (PGs) oluşsa da, sıvı miktarı (su ve PG’ler) nükleus pulposusda daha yüksektir. PG molekülleri, suyu çekip tuttukları için önemlidir. Nucleus pulposus, sıkıştırmaya direnç gösteren hidratlı jel benzeri bir madde içerir. Çekirdeğindeki su miktarı, aktiviteye bağlı olarak gün boyunca değişir

Nucleus pulposus, disk alanından dışarı sızarak anulus fibrosusa baskı yaparak veya tamamen anulus fibrosusu yırtarak herniye neden olabilir.

İnvertebral Disk Görevleri

İntervertebral disklerin vücudumuz için görevleri çok önemlidir. Bunları kısaca maddeler halinde sıralayacak olursak.

 • İnvertebral disk vertebra kemikler arası amortisör olarak görev alır. (Şok absorbe edici.)
 • Omurgaya binen yükün bir kısmını homejen olarak taşır bir kısmını da alt vertebra kemiğine doğru iletir.
 • Omurgadan geçen ve omurlar arasındaki sinirlerin korunmasına yardımcı olurlar.
 • Omurganın esnekliğini arttırır ve omurgayı birbirine sürtmeden belde bükülme hareketine izin verir.
 • Fleksiyon ve ekstansiyon hareketi sırasında vertebra kemikleri arasında dengeyi sağlar.

intervertebral disk bozukluğu

intervertebral disk bozuklukları

İntervertebral disk bozukluğu diskin yapısında meydana gelen anormal durumları ifade etmek için kullanılır. İntervertebral disklerde meydana şu bozukluklar meydana gelebilir;

 • Diskin çekirdeğinde (Nucleus pulposus) sıvı azalması.
 • Diski çevreleyen (Annulus fibrosus) liflerde meydana gelebilecek zayıflamalar
 • Annulus fibrosusda meydana gelecek yırtılmalar
 • Nucleus pulposusun içinde ki maddenin dağılması ve yapısının bozulması
 • İntervertebral diskin incelmesi
 • İntervertebral diskin kalınlaşması

Belli başlı intervertebral disk bozukluları bunlardır. Bunlarında dışında da meydana gelebilecek diskin yapısının bozulmasına neden olacak bir çok durum vardır.

intervertebral disklerde dejenerasyon

intervertebral disk dejenerasyonu
İnterbertebral disk dejenerasyonu; kısaca invertebral disklerin yapısının bozulması olarak tanımlanabilir. İnvertebral disklerde dejenarasyona bir çok şey sebep olmaktadır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz;

 • Diskin beslenmesinde ki bozulma
 • Bozulmaya sebep olan enzimler ve inflamatuar mediatörler
 • Hücre ölümü
 • Vertebral kolona fazla yük binmesi
 • İleri yaş

Eğer sizde intervertebral disk dejenerasyonu varsa muhtemelen belinizle ilgili bel fıtığı (intervertebral disk hernisi) veya benzeri bir bel hastalığına yakalanmışsınız demektir.

İnververtebral diskler ile ilgili merak edilen

Bu kısımda özellikle mr sonucunda gördüğü bilgileri arayanların çokça sorduğu soruları derledik.

İntervertebral disk hernisi nedir?

intervertebral disk hernisi

İntervertebral disklerde meydana gelen bozulmalara intervertebral disk hernisi denilmektedir.

Lumbar ve intervertebral disk bozuklukları radikülopati nedir?

Lumbal bölgede ki intervertebral disklerin neden olduğu sinir hasarlarına Lumbar ve intervertebral diskin bozuklukları radikülopati denilmektedir.

intervertebral disklerde hidrasyon kaybı nedir?

intervertebral disklerin merkezinde ki nukleus pulposusda ki su miktarının azalmasına  intervertebral disklerde hidrasyon kaybı denilmektedir.

lomber intervertebral diskin travmatik yırtığı nedir?

Bel bölgenizde intervertebral disklerinizden birinde yırtık oluşmuş. Bel fıtığınız var.

l5-s1 intervertebral diskinde mesafesinde aralığında daralma nedir?

Diskinizde herhangi bir nedenden dolayı küçülme oluşmuş.

intervertebral disk bozukluğu tedavisi nasıldır?

Tam yırtık durumunda tek tedavi seçeneği ameliyat. Onun dışında ki bozukluklar da fizik tedavi uygulanmaktadır.

lumbar ve intervertebral disk bozuklukları nedir?

Lumbal bölgede meydana gelen disk bozuklarını tanımlamaktadır.

c6-7 intervertebral disk nedir?

Boyun bölgesinde bulunan son diskinizdir.

intervertebral disk yer değişimi nedir?

Diskiniz olması gereken anatomik pozisyondan kaymıştır. Doğuştan veya sonradan olabilir.

intervertebral disk bulging ne demek?

Birinci derece bel fıtığı başlangıcı var. Fizik tedavi ile tedavi edilir.

intervertebral disk bozuklukları boyun ne demektir?

Boyun bölgesinde meydana gelen disk bozuklukları.

intervertebral disk bozuklukları tedavisi nasıl yapılır?

Tam yırtık durumunda tek tedavi seçeneği ameliyat. Onun dışında ki bozukluklar da fizik tedavi uygulanmaktadır.

lumbar intervertebral disk nedir?

Bel bölgenizde ki omurga kemiklerinizin arasında ki yastıkçıklar.

lomber intervertebral disk travmatik yırtığı tedavisi?

Tam yırtık durumunda tek tedavi seçeneği ameliyat. Onun dışında ki bozukluklar da fizik tedavi uygulanmaktadır.

intervertebral diskin mesafesi daralması ne demek?

Diskinizde herhangi bir nedenden dolayı küçülme oluşmuş.

l4-5 intervertebral diskinde bulging nedir?

Bel bölgenizde fıtık başlangıcı var fizik tedavi ile tedavi olabilirsiniz.

l4-5 intervertebral diskinde santral posterior protrüzyon nedir?

Bel bölgenizde orta dereceli fıtık var fizik tedavi ile tedavi olabilirsiniz.

l4-5 intervertebral diskinde dejenerasyon nedir?

Bel bölgenizde ki diskinizde hasarlanma oluşmuş

intervertebral diskin anatomisi nedir?

Yazımızın ilk başında intervertebral disk anatomisinden detaylıca bahsettik okuyabilirsiniz.

intervertebral diskinde bulging ne demek?

Fıtık başlangıcı olduğu anlamına gelmektedir.

intervertebral disk sayısı kaçdır?

23 adet vertebra arası disk vardır.

intervertebral diskin yapısı ne demek?

Yazımızın ilk başında intervertebral diskin yapısından detaylıca bahsettik okuyabilirsiniz.

intervertebral disk hernileri ne demek?

Disklerde meydana gelen ve fıtık oluşmasına neden olan bozulmalar.

intervertebral diskte anüler yırtık nedir?

Diskte meydana gelen yırtıktır. Bel fıtığı oluşmuştur.

intervertebral diskin beslenmesi nasıldır?

Yazımızın ilk başında intervertebral disk beslenmesinden detaylıca bahsettik okuyabilirsiniz.

intervertebral diskin bozuklukları radikülopati nedir?

Sinir hasarına neden olan disk bozukluklarıdır. İleri derece bel fıtığı.

intervertebral diskte enfeksiyon nedir?

vertebral disklerde enfeksiyon olduğu durumlardır.

intervertebral disk hastalığı nedir?

Disklerde meydana gelen hasarları içeren hastalıklar. Büyük çoğunluk fıtıktır.

intervertebral disklerin mesafesi daralması tedavisi nasıldır?

fizik tedavi ile disk mesafesi daralması tedavi edilebilir.

intervertebral disklerin mesafesinde daralma ne demek?

Disklerde meydana gelen küçülmeler

intervertebral diskler nerede bulunur?

omurgada her iki bel kemiği arasında bulunur.

intervertebral disk ne?

omurgada her iki bel kemiği arasında bulunan yastıkçıklar.

intervertebral diskler neresidir?

omurgada her iki bel kemiği arasında bulunan yapılar.

vertebral disk nedir?

intervertebral disklerin diğer adıdır

intervertebral disk santral posterior protrüzyon ne demek?

Orta dereceli bel fıtığı demektir.

lumbar ve intervertebral disk bozuklukları radikülopati ne demek?

Bel bölgenizde sinir hasarına neden ola bel fıtığınız var demektir

intervertebral diskin yüksekliğinde azalma ne demek?

Diskte meydana gelen zayıflıklardan dolayı kalınlığının azalması.

intervertebral diskte anulus fibrozus yırtığı ne demek?

Bel fıtığı olabilirsiniz.

c3 4 intervertebral diskinde minimal bulging mevcuttur ne demek?

Boyun bölgenizde çok hafif fıtık başlangıcı var.

l4-5 intervertebral diskinde diffüz anüler bulging ne demek?

Bel bölgenizde fıtık mevcut.

c4-5 intervertebral diskinde bulging ne demek?

Boyun bölgenizde fıtık başlangıcı var.

l4-5 intervertebral diskinde diffüz bulging ne demek?

Bel bölgenizde fıtık mevcut.

l4-5 intervertebral diskinde posterior bulging nedir?

Bel bölgenizde orte dereceli fıtık mevcut.

c5-6 intervertebral diski ne demek?

Boyun bölgenizde ki yastıkçıklardan birisi.

c5-6 intervertebral diskinde mesafesi daralması ne demek?

Boyun bölgenizde ki diskinizin mesafesi daralmış

c6-7 intervertebral diski nedir?

Boyun bölgenizde bulunan son yastıkçık.

█ ▌► Bu yazı 35.499 defa okundu ◄ ▌█

3 Yorum

 1. Mehmet Salih ARICA 29 Ocak 2019
 2. Hasan I. 16 Ocak 2020

Yorum Yapın