Kalça ve Uyluk Kasları Anatomisi

Kalça ve Uyluk kasları anatomisi; fonksiyonlarına, başlangıç yeri (çıkış), kasların sonlandığı yer (tutunma) ve  innervasyonuna (sinir dağılmı) göre şu şekilde gruplanabilir.

 

Kalça Eklemi Ekstansörleri

 • M.Gluteus Maximus
 • Hamstring adaleleri (M.Biceps Femoris’in uzun başı, M.semitendinosusM.semimembranosus)
 • M.Adduktor Magnus’un arka lifleri
 • M.piriformis
 • M.Gluteus Maximus

 

 

Kalça Eklemi Fleksörleri

 • Psoas
 • İliacus
 • Rectus femoris
 • Sartorius
 • Pectineus
 • Adduktor longus
 • Adduktor brevis
 • Gracilis 

 

Kalça Eklemi Dış Rotatorları

 • Gluteus maximus
 • Qbturator internus
 • Qbturator eksternus
 • Qaudratus femoris
 • Piriformis
 • Gemellus superior ve inferior
 • Sartorius
 • Gluteus medius’un posterioru

 

Kalça Eklemi İç Rotatorları

 • Adduktor longus
 • Adduktor brevis
 • Adduktor magnus
 • Gluteus medius’un anterioru
 • Gluteus minimus’un anterioru
 • Tensor fasya lata
 • Pectineus
 • Gracilis

 

Kalça Eklemi Abduktorları

 • Tensor fasya lata
 • Gluteus minimus
 • Gluteus maximus
 • Gluteus medius
 • Sartorius

 

Kalça Eklemi Adduktorları

 • Adduktor longus
 • Adduktor brevis
 • Adduktor magnus’un iskiofemorali
 • Gracilis
 • Pectineus

 

BAŞLICA KALÇA KASLARI

 • M. gluteus maximus
 • M. gluteus medius
 • M. gluteus minimus
 • M. tensor fasciae lata

 

M. gluteus maximus

glutesu maximus

 • Origo;
 • Linea glutea posterior ve crista iliaca arasındaki saha
 • Sacrum’un alt yarısının laterali,
 • Kası örten fascia glutea
 • Insertio;
 • Tractus iliotibialis ve tuberositas glutea
 • Fonksiyonu;
 • Uyluğun en kuvvetli extensorudur.
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır.
 • Kasın üst yarısı uyluğa abduksiyon, alt yarısı ise adduksiyon yaptırır.
 • Innervasyon
 • N.gluteus inferior

 

M. gluteus medius

gluteus medius

 • Origo;
 • Linea glutea anterior, crista iliaca ve linea glutea posterior arasında kalan saha ve üzerini örten fascia glutea
 • Insertio;
 • Trochanter major’un laterali
 • Fonksiyonu;
 • Uyluğun en kuvvetli abduktorudur.
 • Ön kısım lifleri iç rotasyon yaptırır.Yürüme esnasında pelvis’i yere basan ayak tarafına çekerek, ağırlık merkezini basan tarafa taşır.
 • Innervation
 • N.gluteus superior

 

M. gluteus minimus

gluteus minimus

 • Origo;
 • Linea glutea anterior ile inferior arasında kalan saha
 • Insertio;
 • Trochanter major’un ön kenarı
 • Fonksiyonu;
 • Uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon yaptırır.
 • Innervasyon
 • N.gluteus superior

 

M. tensor fasciae lata

tfl

 • Origo;
 • Crista iliaca’nın ön kısmı, spina iliaca anterior superior.
 • Insertio;
 • Uyluğun üst ve orta 1/3’nün birleştiği yerde fascia lata.
 • Fonksiyonu;
 • Uyluğa fleksiyon, abduksiyon ve bir miktar da iç rotasyon, bacağa ekstansiyon yaptırır.Yürüme esnasında m.gluteus medius ve minimus ile birlikte çalışır.
 • Innervasyon
 • N.gluteus superior

 

UYLUĞUN DIŞ ROTATOR KASLARI

 • M. piriformis
 • M. obturatorius internus
 • M. gemellus superior
 • M. gemellus inferior
 • M. quadratus femoris
 • M. obturatorius externus

 

M. piriformis

priformis

 • M. gluteus medius’un arka alt kenarına paralel olarak uzanır.
 • Medial yarısı pelvis boşluğunda, lateral yarısı kalça ekleminin arkasında yer alır.
 • Origo
 • Sacrum’un 2-4. segmentlerinin ön yüzü
 • Spina iliaca posterior inferior çevresinde ilium’un dış yüzü
 • Insertio
 • Trochanter major’un üst yarısı
 • Fonksiyon
 • Ekstansiyon durumundaki uyluğa dış rotasyon
 • Fleksiyon durumundaki uyluğa abduksiyon
 • Innervasyon
 • Plexus sacralis’ten gelen lifler.

 

M. obturatorius internus

opturatorius internus

 • Origo
 • Membrana obturatoria’nın pelvis minora bakan iç yüzü
 • Membranın tutnduğu kemik yapılar
 • Insertio
 •  trochanter major iç yüzü.
 • Fonksiyon
 • Ekstansiyon durumundaki uyluğa dış rotasyon
 • Fleksiyondaki uyluğa abduksiyon
 • Innervasyon
 • Plexus sacralis’ten gelen lifler.

 

M. gemellus superior

gemellus superir

 • Origo
 • Spina ischiadica’nın dış yüzü
 • Insertio
 • Trochanter major iç yüzü

 

M. gemellus inferior

gemellus inferior

 • Origo
 • Tuber ischiadicum
 • Insertio
 • Trochanter major iç yüzü

 

M. gemellus superior – M. gemellus inferior

 • Fonksiyonları
 • Zayıf olarak ekstansiyon durumundaki uyluğa dış rotasyon.
 • Fleksiyon durumundaki uyluğa abduction
 • Innervasyon
 • Plexus sacralis’ten gelen dallar.

 

M. quadratus femoris
(EN KUVVETLİ DIŞ ROTATOR)

quadratus femoris

 

 • Origo
 • Tuber ischiadicum dış yüzü
 • Insertio
 • Crista intertrochanterica’ nın üst bölümü.
 • Fonksiyon
 • Uyluğa dış rotasyon
 • Innervasyon
 • Plexus sacralis’ten gelen lifler.

 

M. obturatorius externus

obturatorius externus

 • Origo
 • Membrana obturatoria ve buraya komşu kemik yapı.
 • Insertio
 • Fossa trochanterica
 • Fonksiyon
 • Uyluğa dış rotasyon
 • Innervasyon
 • N. obturatorius

Kalça adduktör kasları

 

UYLUK KASLARI

UYLUĞUN ÖN TARAFINDAKİ KASLAR

 • M. sartorius
 • M. quadriceps femoris
 • M. articularis genus

 

M. sartorius
(Vücudun en uzun kası)

M. sartorius

 • Origo
 • Spina iliaca anterior superior ve bunun hemen altında os ilium
 • Insertio
 • Pes anserinus (Tibia’nın iç yüzünün üst kısmı)
 • Fonksiyon
 • İki eklemin eksenini çaprazladığı için hem kalça, hem de diz eklemine hareket yaptırır.
 • Uyluğa; fleksiyon, abduksiyon ve dış rotasyon.
 • Bacağa fleksiyon, fleksiyonda ise iç rotasyon.
 • Innervasyon
 • N. femoralis

 

M. quadriceps femoris

M. quadriceps femoris

 • Uyluğun ön ve yan taraflarını doldurur. Dört kasın birleşmesinden oluşur.
 • M. rectus femoris
 • M. vastus lateralis
 • M. vastus medialis
 • M. vastus intermedius

 

M. rectus femoris

rectus femoris

 • Origo
 • Caput rectum; spina iliaca anterior superior
 • Caput reflexum; acetebulum üst kısmındaki oluk
 • Insertio
 • M. quadriceps femoris kirişine katılarak patella bazisinde sonlanır.

 

M. vastus lateralis

vastus lateralis

 • Origo
 • Linea intertrochanterica’nın üst-dış kısmı
 • Trochanter majorun ön kısmı
 • Insertio
 • Patella’nın dış yarısında sonlanır.

 

 M. vastus medialis

vastus medialis

 • Origo
 • Linea intertrochanterica’nın alt iç yarısı
 • Insertio
 • Patella’nın kenarı ile M. quadriceps femorisin kirişinde sonlanır.

 

M. vastus intermedius

vastus intermedius

 • Origo
 • Linea intertrochanterica’nın aşağısında, femur gövdesinin ön ve dış yüzü
 • Insertio
 • Patella’nın üst kısmında M. quadriceps femorisin kirişinde sonlanır.
 • Fonksiyon
 • Bacağın en kuvvetli ekstensoru.
 • Innervasyon
 • N. femoralis

 

M. articularis genus

articularis genus

 • Origo
 • Femur ön yüzünün distali
 • Insertio
 • Diz eklemi kapsülünün üst kenarına tutunur.
 • Fonksiyon
 • Synovial kılıfı yukarı çeker, eklem aralığına girmesini önler.
█ ▌► Bu yazı 50.005 defa okundu ◄ ▌█

5 Yorum

 1. Ruken Keskin 2 Ocak 2020
  • Fizyoo 3 Ocak 2020
 2. Kadir 16 Ocak 2020
 3. başak 4 Mayıs 2020

Yorum Yapın