Nöroloji dersi sınav soruları ?

 NÖROLOJİ SINAVI SORULARI

 1. Beyin tümörlerin genel belirti ve bulguları nelerdir?
 2. Lumbal disk henrisi operasyonu öncesi hangi değerlendirmeler yapılır?
 3. Disfaji tedavisinde dil egzersizlerinden 5 tanesini açıklayınız?
 4. Parkinson hastalığındaki genel bulgu ve belirtiler nelerdir?
 5. 1. ve 2. motor lezyonları arasındaki farklar nelerdir?
 6. Propriyoseptir duyu …………,……. ………, …………., …….., …….. …….., ……….. içerir.
 7. Nöromüsküler hastalıklarda gelişebilecek problemler nelerdir?
 8. Nöromüsküler hastalıklarda değerlendirme yöntemleri nelerdir?
 9. Serebrovasküler  hastalıklarda en yaygın kullanılan nörofizyolojik  yaklaşımlar nelerdir?
 10. Brunnstrom  tedavi tekniğinin amacı ve temel prensipleri nelerdir?
 11. Frontal lobdaki beyin tümörlerin bulgu ve belirtileri nelerdir?     
 12. Spinal kord lezyonlarında T12 lezyon seviyesindeki hastanın fonksiyonel durumunu anlatınız.
 13. Hemiplejide omuz ağrısının sebepleri nelerdir?
 14. Multipl Skleroz hastalığının semptomları nelerdir?
 15. Eksteroseptif duyu ………..,……….-………., …………… ……… içerir.
 16. Nöromüsküler hastalıklarda fizyoterapi programının amacı nedir? 
 17. Nöromüsküler hastalıklarda egzersiz tedavisinde kullanılan uygulamalar nelerdir?
 18. Serebrovasküler hastalıklarda en yaygın kullanılan nörofizyolojik yaklaşımlar nelerdir?
 19. Bobath  tedavi tekniğinin amacı ve temel prensipleri nelerdir?
 20. Serebellar disfonksiyon nedir?
 21. Spinal kord lezyonlarında C7 lezyon seviyesindeki hastanın fonksiyonel durumunu anlatınız.
 22. Temporal lobdaki beyin tümörlerin bulgu ve belirtileri nelerdir?
 23. Brunnstrom 2. evre üst ekstremite özelliklerini yazınız?
 24. Parkinson hastalığında rehabilitasyon programının ana başlıkları nelerdir?
 25. Koordinasyon değerlendirmesi; 1…………….  2……………………  3…………….……..dır.
 26. Facioscapulohumeral  Muscalar  Distrofide gelişebilecek problemler nelerdir?
 27. Nöromüsküler Hastalıklarda egzersiz tedavisinde kullanılan uygulamalar nelerdir?
 28. Serebrovasküler hastalıklarda Spastisite rehabilitasyonunda neler yapılır?
 29. Lumbal disk henrisi operasyonu sonrası hastane döneminde egzersiz programı çiziniz. 
 30. Spinal kord yaralanmalarında komplikasyonları nelerdir? Birinin tedavisini yazınız.
 31. Temporal lobdaki beyin tümörlerin bulgu ve belirtileri nelerdir?
 32. Anterior cerebral arter lezyonununda genel semptomlar nelerdir?
 33. Multipl Skleroz hastalığında serebellar bulgular nelerdir?
 34. Duchenne  Muscular  Distrofide  fizyoterapi programının amacı nedir?
 35. Hangi değerlendirme yöntemleri kullanılır?
 36. Hemipleji rehabilitasyonu süresince görülebilecek  komplikasyonlar?
 37. Serebellar disfonksiyon nedir?
 38. Frenkel egzersizleri hangi prensiplere dayanır?
█ ▌► Bu yazı 2.876 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın