Ana Sayfa Anatomi Omuz Kasları Anatomisi

Omuz Kasları Anatomisi

26.464 defa okundu

OMUZ KASLARI

 • deltoideus

 • subscapularis

 • supraspinatus

 • infraspinatus

 • teres major

 • teres minor

M. deltoideus

M. deltoideus

 • Origo;
 • pars clavicularis kısmı clavicula’nın lateral 1/3’den,
 • pars acromialis kısmı acromion’nun lateral kenarından
 • pars spinalis kısmı spina scapulae’dan başlar.
 • Insertio;
 • Kasın üç bölümü de humerus’un ön dış yüzünde bulunan tuberositas deltoidea’da sonlanır.
 • Fonksiyonu:
 • Kasın üç bölümü birlikte kontraksiyon yaptığında kola abduksiyon yaptırırlar.
 • Pars clavicularis denen ön kısmı kola iç rotasyon
 • Pars spinalis denen arka kısım kola dış rotasyon yaptırır.
 • Pars acromialis denen orta kısım kola abduksion yaptırır. Ön ve arka bölümler birlikte çalıştıklarında kola sadece adduksiyon yaptırırlar.Bu bölümler kola hem abduksiyon hem de adduksiyon yaptırmaları nedeni ile kendi kendilerinin antagonistidirler.
 • Innervasyon;
 • N.axillaris

M. subscapularis

M. subscapularis

 • Origo;
 • Fossa subscapularis ve margo lateralis scapulae.
 • Insertio:
 • Humerus’un tuberculum minus’u
 • Fonksiyonu:
 • Kola iç rotasyon yaptırır. Humerus’u cavitas glenoidalis’e doğru çekerek omuz eklemini kuvvetlendirir.
 • Innervasyon
 • N.subscapularis

M. supraspinatus

M. supraspinatus

 • Origo;
 • Fossa supraspinata ve bu kası örten fascia
 • Insertio;
 • Tuberculum majus ossis humeri
 • Fonksiyonu;
 • Kolun abduksiyonunu başlatır.
 • Kola abduksiyon ve çok zayıf olarak da dış rotasyon ve fleksiyon yaptırır.
 • Innervasyon:
 • N. suprascapularis

 M. infraspinatus

M.infraspinatus

 • Origo;
 • Fossa infraspinata ve üzerini örten fascia
 • Insertio;
 • Tuberculum majus ossis humeri
 • Fonksiyonu:
 • Kola dış rotasyon yaptırır.
 • Innervasyon
 • N.suprascapularis

M. teres minor

M. teres minor

 • Origo;
 • Scapula’nın dış kenarının yukarı kısmı, fossa infraspinata’nın buraya yakın bölümü ve komşu fascialar.
 • Insertio;
 • Tuberculum majus ossis humeri
 • Fonksiyonu:
 • Kola dış rotasyon ve zayıf olarak da adduksiyon yaptırır.
 • Innervasyon;
 • N. axillaris

ROTATOR MANŞET(KAF) KASLARI

 • M. supraspinatus
 • M. infraspinatus
 • M. teres minor
 • M. subscapularis

ROTATOR MANŞET(KAF) KASLARI FONKSİYONU;

 • Bu yapı omuz eklemi kapsülüne yapışarak önden, yukarıdan ve arkadan kuvvetlendirir.
 • Humerus başının eklem çukurunda kalmasını sağlayan önemli bir etkendir.

rotator

M. teres major

M. teres major

 • Origo;
 • Scapula’nın dış kenarının alt kısmı, angulus inferior ve buraya komşu fascialar
 • Insertio;
 • Crista tuberculi minoris ossis humeri
 • Fonksiyonu:
 • Kola iç rotasyon, adduksiyon ve ekstansiyon yaptırır.
 • Innervasyon;
 • N. subscapularis

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin