Sinirler ve İnnerve Ettiği Kaslar

Musculocutaneus sinirin innerve ettiği kaslar

musculocutaneous_sinir

 • M. Biceps Brachii
 • M. Brachialis
 • M. Coracobrachialis

 

Radialis Sinirin innerve ettiği kaslar

 • M. Triseps Brachii
 • M. Anconeus
 • M. Brachioradialis
 • M. Extensor Carpi Radialis Longus

Radialis Sinirin kolu N. İnterosseus Posterior’un innerve ettiği kaslar

radial sinir

 • M. Extensor Carpi Radialis Brevis
 • M. Extensor Digitorum
 • M. Extensor Digiti Minimi
 • M. Extensor Carpi Ulnaris
 • M. Supinator
 • M. Abductor Pollisis Longus
 • M. Extensor Pollisis Brevis
 • M. Extensor Pollisis Longus
 • M. Extensor İndicis

 

Median sinirin innerve ettiği kaslar

median sinir

 • M. Pronator Teres
 • M. Flexor Carpi Radialis
 • M. Palmaris Longus
 • M. Flexor Digitorum Superficialis
 • M. Flexor Digitorum Profundus
 • M. Flexor Pollisis Longus
 • M. Pronor Quadratus
 • M. Opponens Pollisis
 • M. Abduktor pollicis Brevis
 • M. Flexor pollicis Brevis-Caput Superficialis N.Medianus ,
 1.     Caput Profundum N. Ulnaris-

 

Ulnar sinirin  innerve ettiği kaslar

ulnar sinir

 • M. Adductor Pollicis
 • M. Palmaris Brevis
 • M. Abductor Digiti Minimi
 • M. Flexor Carpi Ulnaris
 • M. Flexor Digiti Minimi Brevis
 • M. Opponens Digiti Minimi
 • M. Lumbricales -1ve 2 N. Medianus 3ve 4 N. Ulnaris
 • Mm. İnterossei Dorsales
 • Mm. İnterossei Palmares

 

Gluteus İnferior sinirin İnnerve ettiği kaslar

Gluteus İnferior sinir

 • M.Gluteus Maximus

 

Gluteus Superior sinirin innerve ettiği kaslar

 

 • M. Gluteus Medius
 • M. Gluteus Minimus
 • M. Tensor Fasciae Latae

 

Pleksus Sakralis sinirin innerve ettiği kaslar

sakral pleksus sinirleri

 • M. Priformis
 • M. Obturator İnternus
 • M. Gemellus Superior
 • M. Gemellus İnferior

 

Quadratus Femoris kasının  sinir innervasyonu

quadratus femoris sinir

 • M. Quadratus Femoris

 

Obturatorius sinirin Ramus Posterior’unun innerve ettiği kaslar

 

 • M. Obturatorius Externus

 

 

Femoral sinirin innerve ettiği kaslar

femoral sinir innervasyon

 • M. Sartorius
 • M. Quadriceps Femoris
 • M. Pectineus
 • M. İliacus

 

Obturatorius sinirin innerve ettiği kaslar

Obturatorius sinir

 • M. Adductor Longus
 • M. Adductor Brevis
 • M. Grascilis
 • M. Adductor Magnus’un ön kısmı, arka kısmını N. Tibialis innerve eder.
 1.    Psoas Major’u 2.-4. Lumbal Spinal Sinirlerin Ramus ventralisleri,
 2.     Psoas Minor’u 1. Lumbal Spinal Sinirin Ramus Ventralis’i innerve eder.

 

Tibialis sinirin innerve ettiği kaslar

tibial nerve

 • M. Biceps Femoris
 • M. Semitendinosus – Caput Breve’yi N. Peroneus Comminus innerve eder
 • M. Semimembranosus
 • M. Gastrocnemius
 • M. Soleus
 • M. Plantaris
 • M. Popliteus
 • M. Flexor Digitorum Longus
 • M. Flexor Hallucis Longus
 • M. Tibialis Posterior

 

Peroneus Profundus sinirin innerve ettiği kaslar

peroneus sinir inervasyonu

 • M. Tibialis Anterior
 • M. Extensor Digitorum Longus
 • M. Peroneus Tertius
 • M. Extensor Hallucis Longus
 • M. Extensor Hallucis Brevis
 • M. Extensor Digitorum Brevis

 

Peroneus Superficialis sinirin innerve ettiği kaslar.

 

 • M. Peroneus Longus
 • M. Peroneus Brevis

 

Plantaris Medialis sinirin innerve ettiği kaslar.

plantar sinir inervasyonu

 • M. Abduktor Hallucis
 • M. Flexor Digitorum Brevis
 • M. Flexor Hallucis Brevis

 

Plantaris Lateralis sinirin innerve ettiği kaslar.

 

 • M. Abduktor Digiti Minimi
 • M. Quadratus Plantae
 • Mm. Lumbricales 2,3,4 ; 1’i N. Plantaris Medialis innerve eder.
 • M. Adductor Hallucis
 • M. Flexor Digiti Minimi Brevis
 • Mm. İnterossei Plantares
 • Mm. İnterossei Dorsales
█ ▌► Bu yazı 56.493 defa okundu ◄ ▌█

1 yorum

 1. Veli 22 Mart 2018

Yorum Yapın