Sırt Kasları Anatomisi

Sırt kasları anatomisi; fonksiyonlarına, başlangıç yeri (çıkış), kasların sonlandığı yer (tutunma) ve  innervasyonuna (sinir dağılmı) göre şu şekilde gruplanabilir.

MUSCULI DORSI (SIRT KASLARI)

Yüzeyel sırt kasları

 • M. trapezius
 • M. latissimus dorsi
 • M. rhomboideus major
 • M. rhomboideus minor
 • M. levator scapula
 • M. serratus posterior superior
 • M. serratus posterior inferior
 • M. splenius capitis
 • M. splenius cervicis

 

Derin sırt kasları

 • Yüzeyel grup
 • M. iliocostalis
 • M. longissimus
 • M. spinalis
 • Derin grup
 • Mm. transversospinales
 • Mm. interspinales
 • Mm. intertransversarii

 

– YÜZEYEL SIRT KASLARI –

M. Trapezius

M.trapezius

 • Origo;
 • Linea nuchalis superior’un 1/3 iç parçası
 • protuberentia occipitalis externa
 • ligamentum nuchae
 • tüm thoracal vertebra proc. spinosusları
 • lig. supraspinale
 • Insertio;
 • Üst lifleri clavicula’nın dış 1/3,
 • Orta lifleri acromion ve spina scapulae üst kenarında,
 • Alt lifleri spina scapulae’da sonlanır.
 • Innervasyonu;
 • N.accesorius’un pars spinalis’inden motor dallar
 • Fonksiyonu
 • Üst lifleri scapula’yı yukarı, orta lifleri scapula’yı iç yana, alt lifleri scapula’yı aşağı içe çekerek cavitas glenoidalis’i yukarı ve öne eğer.
 • Üst lifleri, yük taşıdığımızda omzun aşağı çekilmesine karşı koyar.
 • Alt lifleri, yüksekte bir yere tutunduğumuzda gövdemizi yukarıya çekmemize yardım eder.
 • İki taraflı kasılınca başı arka tarafa çeker.

 

M. Latissimus dorsi

M.latissimus dorsi

 • Origo;
 • Crista iliaca’nın arka parçası,
 • fascia thoracolumbalis
 • son altı torakal vertebra’nın proc.spinosus’ları
 • son dört kosta
 • angulus inferior scapula
 • Insertio;
 • Humerus’un crista tuberculi minoris’i.
 • Innervasyon;
 • N. thoracodorsalis
 • Fonksiyonu:
 • Kola ekstansiyon, addüksiyon ve iç rotasyon
 • İnspirasyona yardım eder.

 

M. Rhomboideus major

M.rhomboideus major

 • Origo ;
 • 2-5 thorakal vertebra’ ların proc.spinosus’ları ve aralarında uzanan lig. supraspinale
 • Insersio;
 • Scapula’nın margo medialis’i

 

M. Rhomboideus minor

M.rhomboideus minor

 • Origo;
 • Lig.nuchae’nin alt kısmı 7. servikal ve 1. thoracal vertebra proc. spinosusu
 • Insertio;
 • Trigonum spinae’nin tabanı
 • rhomboideus major – M. rhomboideus minor FONKSİYONU
 • Scapula’yı içe ve yukarı çekerler. M. rhomboideus major’un alt yarısı scapula’nın rotasyon yapmasına yardım eder.
 • M. serratus anterior ile birlikte kasıldıklarında scapula’yı tesbit ederler.
 • Şınav kasları.

 

M. Serratus posterior sup.

M. serratus posterior sup.

 • Origo;
 • Alt servikal ve üst thorakal vertabra’ların proc. spinosus’ları
 • Insertio;
 • İnce yassı kasın lifleri aşağı dışa doğru oblik olarak seyrederek üst kostalara (2.-5.) tutunur
 • Innervasyon;
 • İnterkostal sinirler
 • Fonksiyonu:
 • Kostaları yukarı çekerek inspirasyona yardım eder.

 

M.serratus posterior inf.

M.serratus posterior inf

 • Origo;
 • Alt thorakal ve üst lumbal vertebra’ların proc. spinosus’ları
 • Insertio;
 • Son 4 kosta’nın alt kenarı
 • Innervasyon;
 • Interkostal sinirler
 • Fonksiyonu;
 • Tutunduğu kostaları aşağıya doğru çekerek ekspirasyona yardım eder.

 

– DERİN SIRT KASLARI –

1)M. Splenius:        

 •    – M. Splenius Capitis
 •            -M. Splenius Cervicis

 

2)M. Erector spinae:

 •    -M. Iliocostalis
 •    -M. Longissimus
 •    -M. Spinalis

 

3)M. Transversospinales:

 •    -M.Semispinalis
 •    -M. Multifidi
 •    -M. Rotatores

 

4)M.Interspinales

5)M.Intertransversarii

 

M. Splenius capitis

M.splenius capitis

 • Origo;
 • Lig. nuchae’nin alt yarısı, 3-7 servikal ve ilk 3 thorakal vertebraların proc. spinosusları
 • Insertio;
 • Linea nuchalis superior’un dış 1/3’ü ile proc.mastoideus.

 

M. Splenius cervicis

M.splenius cervicis

 • Origo;
 • 3.-6. thorakal vertebraların proc. spinosusları
 • Insertio;
 • servikal ve ilk 3 veya 4 proc. spinosusları

 

M. Splenius cervicis – M. Splenius capitis

 • Fonksiyonları;
 • Tek taraflı kontraksiyonlarında baş ve boynu aynı tarafa eğer ve biraz da arkaya çeker başa rotasyon yaptırarak yüzü kendi tarafına çevirir. İki taraflı kontraksiyonlarında baş ve boynu arkaya çeker.
 • Innervasyon;
 • M.splenius capitis orta, m.splenius cervicis ise alt bölüm servical spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur.

 

M. İliocostalis

M.iliocostalis

 

M. Longissimus

M.longissimus

 

M. Spinalis

M.spinalis

 

M.iliocostalis- M.longissimus- M.spinalis Fonksiyonu:

 • İki taraflı kontraksiyonlarında columna vertebralisi arkaya doğru eğerler.
 • Tek taraflı kontraksiyonlarında ise, gövdeyi aynı tarafa eğerler.

 

Gövdeyi dik tutan kaslardan en kuvvetlisi m. erector spinae’dir.

   Mm.transversospinales

 • M.semispinalis 
 • Mm. multifidi
 •  Mm.rotatores

 

mm. transversospinales


Mm.interspinales

Mm.interspinales

Mm. intertransversarii

Mm. intertransversarii

 

Mm. Suboccipitales (Derin Ense Kasları)   

 • M. rectus capitis posterior major
 • M. rectus capitis posterior minor
 • M. obliquus capitis superior
 • M. obliquus capitis inferior

 

Mm. Suboccipitales

 

M. rectus capitis posterior major

M. rectus capitis posterior major

 • Origo;
 • Axis’in proc. spinosus’u
 • Insertio;
 • Linea nuchalis inferior’un dış yarısı ile bunun hemen altındaki occipital kemik.

 

M. rectus capitis posterior minor

M. rectus capitis posterior minor

 • Origo;
 • Atlas’ın tuberculum posterior’u
 • Insertio;
 • Linea nuchalis inferior’un medial yarısı ile for. magnum arasında kalan saha.

M. obliquus capitis superior

M. obliquus capitis superior

 • Origo;
 • Atlas’ın proc. transversus’u
 • Insertio;
 • Linea nuchae superior ve inferior arasında occipital kemikte.

 

M. obliquus capitis inferior

M. obliquus capitis inferior

 • Origo;
 • Axis’in proc. spinosus’ unun tepesi
 • Insertio;
 • Atlas’ın proc. transversus’u.

 

Trigonum suboccipitale

Trigonum suboccipitale

 • Yukarı ve içte:
 • M. rectus capitis posterior major.
 • Aşağı dış:
 • M. obliquus capitis inferior
 • Yukarı dış:
 • M. obliquus capitis superior

 

Oskültasyon üçgeni

Oskültasyon üçgeni

 • İçte:
 • M. trapezius lateral kenarı
 • Dışta:
 • Scapula medial kenarı
 • Altta:
 • M. latissimus dorsi üst kenarı
 • Döşemesi:
 • M. rhomboideus major

 

Trigonum lumbale (Petit üçgeni)

Trigonum lumbale

 • İçte:
 • M. latissimus dorsi
 • Dışta:
 • M. obliquus externus abdominis
 • Altta:
 • Crista iliaca
 • Döşemesi:
 • M. obliquus internus abdominis

 

 

█ ▌► Bu yazı 58.356 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

 1. azat 5 Ekim 2019
  • admin 5 Ekim 2019

Yorum Yapın