Ana Sayfa Makale Tendon Patalojileri

Tendon Patalojileri

926 defa okundu

Paratenonitis:

 • Tenosinovitis, tenovajinitis ve peritendinitis yerine kullanılır.
 • Sadece paratenonun inflamasyonudur.
 • Histolojik olarak; paratenonda veya peritendinöz dokuda inflamatuar hücreler vardır.
 • Klinik olarak; Şişlik, ağrı, krepitasyon, lokal hassasiyet, sıcaklık ve disfonksiyon işaretleri vardır.

Tendinitis:

 • Tendonun straini veya yırtılması.
 • Tendonun inflamatuar tamir cevabı ve vasküler bozukluk ile tendonun semptomatik dejenerasyonudur.
 • Semptomlar inflamatuardır.
 • Akut: 2 haftadan daha az.
 • Subakut: 4-6 hafta arası
 • Kronik: 6 haftadan fazla

Histolojik olarak 3 alt gruba ayrılır.

 • Akut hemoraj ve yırtıkla inflamasyon
 • İnflamasyon daha önce gelişmiş dejenerasyonunun üzerine eklenir.
 • Kronik durumlarda kalsifikasyon ve tendinosis değişiklikleri

Tendinosis:

 • Atrofi (Yaşlanma, Mikrotravma, Vasküler Bozukluk) nedeniyle intratendinöz dejenerasyondur.
 • Histolojik olarak: Non- inflamatuardır. Liflerde Düzensizlik. Hücre sayısında azalma. Lokal nekroz veya kalsifikasyon.

Tendinosis + Paratenonitis : Nodül, Şişlik, inflamasyon bulguları

Tendinitisin Semptom ve İşaretleri

 • Hareket ile ağrı, özellikle dirence karşı
 • Gece Ağrısı
 • Muayenede; Şişlik, sıcaklık, palpasyon ile hassasiyet, Pasif germe ile ağrı, Dirence karşı aktif hareker ile ağrı, Pasif harekette normal hareket sınırı
 • Dikkatli bir öykü ve fizik inceleme, tendinitisin nedeninin aşırı kullanımdan mı mekanik bir problemden mi kaynaklandığını anlamaya yardımcı olabilir.
 • Eğer aşırı kullanım ise erken dönemde yakalanmışsa aşırı kullanımın önlenmesi ( sporcularda antrenman düzeninin değiştirilmesi ve istirahat iyileşme için yeterli olucaktur
 • Tendonu zorlayıcı ve travmaya neden olabilecek aktivitelerden kaçınmak
 • immobolizasyon (splintler, ateller ve ya elastik bandaj uygulamaları)
 • İnflamasyonun erken dönemlerinde soğuk uygulama
 • Ağrının çok şiddetli olduğu dönemlerde analjezikler
 • Transvers Friksiyon Masajı

Bursit: 

Bursa:

 • Kapalı keseler olup sıklıkla diartodial eklemlerin sinovyal membranını andıran, bursa sıvısını salgılayan ve emen bir örtü ile döşelidir.
 • Derinin kemik, kasın kas, tendonun kemik üzerinde kayması gibi bitişik kas-iskelet yapıları arasında ki kayganlığı sağlar.
 • Vucutta yaklaşık 150 adet vardır.

Bursitis:

 • ‘İtis’:  İnflasmasyon demektir.
 • İnflamasyon ve/ veya dejenerasyon.

Bursit: Anatomik sınıflandırma 

Subkuten (yüzeyel)

 • Olekranon
 • Prepatellar ‘ Hizmetçi Dizi’
 • Yüzeyel infrapatellar

Derin :

 • Posterior Omuz
 • Subakromial
 • İliopsoas
 • Trokanterik
 • İskial
 • Derin infrapatellar
 • Popliteal
 • Anserin
 • Retrokalkaneal
 • Metatarsofarangial

Bursa İnflamasyonu

 • Septik: Kemik çıkıntılar üzerindeki azalmış deri kayganlığı; aşınma, fissürleşme, normalde deride bulunan bakterilerin bursal keseye translokasyonu ile sonuçlanır.
 • Seotik Olmayan.

Semptomlar:

 • Lokalize hassasiyet
 • Ağrı: Ani başlangıçlı, Lokalize, Komşu yapıların herhangi bir hareketiyle artar, Derin, Sıkıntı veren.
 • Yinelenen aktivite sonrası bursaya lokalize, ani başlangıçlı şişlik, kızarıklık, lokal ısı artışı
 • Derinde ki bursaların inflamasyonu vasküler ve nöral yapıları etkileyerek ekstremite ödemi, iskemi, bası nöropatisine neden olabilir.
 • Aktif normal eklem hareketinde azalma
 • Korunmuş pasif Normal Eklem Hareketi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin