Glenohumeral Eklem

Glenohumeral Eklem  humerus başı ile glenoid fossa arasında synovial top soket tipi eklemdir. Ayrıca eklem hareket sınırı en geniş olan eklemdir. Bunun nedeni eklem kapsülünün gevşek, ligamentöz desteğin limitli oluşu ve eklemin yapısıdır. Humerus başının % 30’u glenoid ile eklemleşme yaparken bu oran labrumum sayesinde çok daha yüksek değerlere %75 ‘e  kadar çıkar.  Glenoid fossa eklemi sarma açısında fazlasıyla sığdır. Humerus başının ancak 4’te biri kadarlık yüzeyini sarmaktadır.

 • Humerus başı 153°’lik açısal değere sahipken, genoid fossa 75°’dir. Arada 78°’lik uyumsuzluk vardır.

glenohumeral eklemin yapısı

 • Eklem kavitesi fibrokartilaj doku yani glenoid labrum ile derinleştirilmiştir.
 • Glenoid labrum temas alanını %75 oranında artırır.
 • Hacim olarak eklem kapsülü humerus başının 2 katı kadardır (baş üzerindeki hareketine olanak vermek üzere ) glenoid fossa ile humerus başı arasında minimal bir temas olduğu için eklemin stabilitesinin sağlanması daha çok bağlara ve kaslara düşer.,

Eklemin ön yüzünde kontrol (destek); kapsül, glenoid labrum, glenohumeral bağlar, coracohumeral bağ, subscapularis ve pektoralis majorun kapsül içine kaynaşan lifleri ile sağlanır.

 • Coracohumeral ve orta glenohumeral bağ kolu destekler ve gevşek kolu yukarı doğru çeker, ayrıca abdıksiyon , eksternal rotasyon ve ekstansiyonda fonksiyonel destek de verirler.

glenohumeral Eklemin ön yüzü bağlar

Eklemin posterior desteği kapsül, glenoid labrum, teres minör ve infraspinatustur.

 

Eklemin superior kısmı  impingement alanı olarak adlandırılır. Bu kısım kapsül, glenoid labrum, korakohumeral bağ, supraspinatus ve bicepsin uzun başı ile sağlanır, supraspinatus kası üzerinde subacromial bursa ve corakohumeral bağ yer alır, bu üçü AC eklemin hemen altında bir ark oluşturur.

glenohumeral Eklemin superior kısmı impingement
Eklemin inferior kısmı kapsül ve triceps brachii’nin uzun başı ile desteklenir.

3 düzlemde harekete izin verir, fleksiyon – ekstansiyon, abd- add, iç-dış rot. olmak üzere.

 • Fleksiyon – 180°(fleksiyon – ekst. rot. da iken azalır)
 • Hiperextansiyon – 60° (maksimal ekst. rot. da ancak 30° fleksiyon oluşur).
 • Abduksiyon- 180° (internal rotasyonda azalır, eğer maksimal int. rot yapılırsa ancak 60° abd. oluşur)
 • Hiperadduksiyon – 75 °
 • İnternal rotasyon – 90° (kol nötral pozisyonda iken 90°’ lik abd’da ancak 90° rot.)
 • Eksternal rotasyon – 90°

 

Humerus baş ve boyun şaftı ile frontal düzlemde 45 –50°’lik açılaşma yapar. Humerus baş merkezinde dirsek ekleminin transvers ekseninin orta noktasına çizilen hat humerusun mekanik eksenidir, dirsek ekleminin ekseni ve baş merkezinden geçirilen düzlem ise humerusun determinasyon düzlemidir.

Omuz ekleminin fonksiyonel pozisyonu 45°, abd 45° fleksiyondur. Humerus başı biraz geriye doğrudur, omuz ekleminin glenoid kavite ile tam ilişkisinin sağlandığı pozisyon budur, omuz eklemi oldukça gevşek ligamentöz yapıda oluşmuştur, bu eklemin kapsülünün desteklenmesi Rotator cuff ile sağlanır.

Rotator cuff

-M. Subscapularis (eklemin ön kısmını destekler)
-M. Supraspmatus (eklem kapsülünün superior kısmını destekler)
-M. İnfraspinatus (posterior kısmı güçlendirir)
-M. Teres minör (posterior kısmı güçlendirir) tendonları tarafından oluşturulur.

Konu ile ilgili;

Rotator Cuff Kasları ve Rotator Cuff Yırtığı  yazımıza BURADAN 
Omuz Manşeti (Rotator Cuff) Yaralanmaları yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Omuz kavşağı diğer eklemler

1. Glenohumeral Eklem:

2. Akromioklavikular Eklem:

3. Sternoklavikular Eklem:

4. Skapulotorasik Eklem:

█ ▌► Bu yazı 3.227 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın